دفاع مقدس یکی از زیر ساخت‌های تمدن نوین اسلامی است

دفاع مقدس یکی از زیر ساخت‌های تمدن نوین اسلامی است

جانشین قرارگاه خاتم الاوصیا گفت: امروز باید کربلای پنج الان را شناسایی کنید. یکی از زیر ساخت‌های تمدن نوین اسلامی، دفاع مقدس است. بنابراین مسیر شهدا را استخراج کنید تا بفهمید تمدن نوین اسلامی را چگونه باید بسازید.

دفاع مقدس یکی از زیر ساخت‌های تمدن نوین اسلامی است

(image)

جانشین قرارگاه خاتم الاوصیا گفت: امروز باید کربلای پنج الان را شناسایی کنید. یکی از زیر ساخت‌های تمدن نوین اسلامی، دفاع مقدس است. بنابراین مسیر شهدا را استخراج کنید تا بفهمید تمدن نوین اسلامی را چگونه باید بسازید.
دفاع مقدس یکی از زیر ساخت‌های تمدن نوین اسلامی است

آپدیت آفلاین نود 32

موزیک سرا