دفاع از حرم اهل بیت ادامه نهضت عاشورایی دفاع مقدس است

دفاع از حرم اهل بیت ادامه نهضت عاشورایی دفاع مقدس است
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سی وهفتمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، مقاومت و ایستادگی سرافرازانه ملت غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس را رمز اعتلاء و اقتدار نظام دانست.

دفاع از حرم اهل بیت ادامه نهضت عاشورایی دفاع مقدس است

ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سی وهفتمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، مقاومت و ایستادگی سرافرازانه ملت غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس را رمز اعتلاء و اقتدار نظام دانست.
دفاع از حرم اهل بیت ادامه نهضت عاشورایی دفاع مقدس است