دفاع از حرم اهل بیت(ع)، نشان از قابلیت ملت ایران است

دفاع از حرم اهل بیت(ع)، نشان از قابلیت ملت ایران است

مسئول کمیته راویان ستاد مرکزی راهیان‌نور کشور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: امروز ملت ایران به یک قابلیت رسیده است که از حرم اهل بیت(ع) دفاع می‌کنیم.

دفاع از حرم اهل بیت(ع)، نشان از قابلیت ملت ایران است

(image)

مسئول کمیته راویان ستاد مرکزی راهیان‌نور کشور در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: امروز ملت ایران به یک قابلیت رسیده است که از حرم اهل بیت(ع) دفاع می‌کنیم.
دفاع از حرم اهل بیت(ع)، نشان از قابلیت ملت ایران است

اپدیت نود32

روزنامه قانون