دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برای پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برای پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی (ره) پیوستن خود را به پویش ملی نجات اقتصاد ایران اعلام می‌دارد و از سایر تشکل‌های دانشجویی و نخبگان کشور دعوت می‌کند که به این پویش الهی بپیوندند.

دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برای پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی (ره) پیوستن خود را به پویش ملی نجات اقتصاد ایران اعلام می‌دارد و از سایر تشکل‌های دانشجویی و نخبگان کشور دعوت می‌کند که به این پویش الهی بپیوندند.
دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برای پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

خرید بک لینک

خبر جدید