دستیار ویژه رئیس جمهوری: نسل امروز به نهضت بازشناسی نیاز دارد

دستیار ویژه رئیس جمهوری: نسل امروز به نهضت بازشناسی نیاز دارد
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی روز چهارشنبه در همایش خاندان بهار «چهار نسل در خدمت فرهنگ ایران» در دانشگاه کاشان اظهار کرد: دولت نخبگان که از خاستگاه نخبگی برخاسته، جهت و هدفش حمایت از نخبگان و مردم و تقویت و اصلاح دانش و فناوری و هنر است.
وی افزود: دکتر روحانی بدون هیچ حزبی فقط به امید حمایت نخبگان وارد شد و نخبگان کشور نیز وی را به خوبی حمایت کردند.
یونسی گفت: نسل جدید ما در مقطع خاص و تهدید فرهنگی به نام انقطاع نسلی قرار گرفته که این انقطاع از هویت تاریخی و گذشته و آنچه که هست و …

دستیار ویژه رئیس جمهوری: نسل امروز به نهضت بازشناسی نیاز دارد

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی روز چهارشنبه در همایش خاندان بهار «چهار نسل در خدمت فرهنگ ایران» در دانشگاه کاشان اظهار کرد: دولت نخبگان که از خاستگاه نخبگی برخاسته، جهت و هدفش حمایت از نخبگان و مردم و تقویت و اصلاح دانش و فناوری و هنر است.
وی افزود: دکتر روحانی بدون هیچ حزبی فقط به امید حمایت نخبگان وارد شد و نخبگان کشور نیز وی را به خوبی حمایت کردند.
یونسی گفت: نسل جدید ما در مقطع خاص و تهدید فرهنگی به نام انقطاع نسلی قرار گرفته که این انقطاع از هویت تاریخی و گذشته و آنچه که هست و …
دستیار ویژه رئیس جمهوری: نسل امروز به نهضت بازشناسی نیاز دارد

فروش بک لینک

موزیک سرا