دستمزد تا ۱.۳ میلیون مالیات ندارد

دستمزد تا ۱.۳ میلیون مالیات ندارد

با افزایش ۱۵۰ هزارتومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق نیروی کار در سال جاری، میزان معافیت ۱۲ ماهه حقوق‌ها ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شده است.

دستمزد تا ۱.۳ میلیون مالیات ندارد

(image)

با افزایش ۱۵۰ هزارتومانی سقف معافیت مالیاتی حقوق نیروی کار در سال جاری، میزان معافیت ۱۲ ماهه حقوق‌ها ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شده است.
دستمزد تا ۱.۳ میلیون مالیات ندارد

دانلود سریال

خبر اسلامی