دستبرد ۱۳ میلیون دلاری به دارایی‎های ایران در کانادا

دستبرد ۱۳ میلیون دلاری به دارایی‎های ایران در کانادا

دادگاهی در کانادا در ادامه دستبرد کشورهای غربی به اموال کشورمان حکم مصادره ۱۳ میلیون دلار از دارایی های ایران را در این کشور صادر کرد.

دستبرد ۱۳ میلیون دلاری به دارایی‎های ایران در کانادا

(image)

دادگاهی در کانادا در ادامه دستبرد کشورهای غربی به اموال کشورمان حکم مصادره ۱۳ میلیون دلار از دارایی های ایران را در این کشور صادر کرد.
دستبرد ۱۳ میلیون دلاری به دارایی‎های ایران در کانادا

دانلود سرا