در کجا مدیران برای خود حقوق تعیین می‌کنند؟/ مقصر فیشها خود مدیرانند

در کجا مدیران برای خود حقوق تعیین می‌کنند؟/ مقصر فیشها خود مدیرانند

بهمنی مدیران را در خصوص دریافت حقوق‌های نجومی مقصر دانسته و تاکید کرد به طور حتم در کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در کجا مدیران برای خود حقوق تعیین می‌کنند؟/ مقصر فیشها خود مدیرانند

(image)

بهمنی مدیران را در خصوص دریافت حقوق‌های نجومی مقصر دانسته و تاکید کرد به طور حتم در کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در کجا مدیران برای خود حقوق تعیین می‌کنند؟/ مقصر فیشها خود مدیرانند

خرید بک لینک رنک 2

90ورزشی