در پیامی روحانی روز پاکستان را تبریک گفت

در پیامی روحانی روز پاکستان را تبریک گفت

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی فرا رسیدن روز پاکستان را به نخست وزیر، دولت و ملّت مسلمان و دوست پاکستان تبریک گفت.

در پیامی روحانی روز پاکستان را تبریک گفت

(image)

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی فرا رسیدن روز پاکستان را به نخست وزیر، دولت و ملّت مسلمان و دوست پاکستان تبریک گفت.
در پیامی روحانی روز پاکستان را تبریک گفت

آهنگ جدید

مرجع توریسم