در مراسم روز معلم از ۴ گروه آموزشی برتر دانشگاه شهید چمران اهواز تقدیر شد

در مراسم روز معلم از ۴ گروه آموزشی برتر دانشگاه شهید چمران اهواز تقدیر شد

در مراسم بزرگداشت مقام معلم برای اولین بار به این مناسبت در دانشگاه شهید چمران اهواز از چهار گروه آموزشی زبان انگلیسی، شیمی، علوم درمانگاهی و مکانیک به عنوان گروه آموزشی برتر تجلیل شد.

در مراسم روز معلم از ۴ گروه آموزشی برتر دانشگاه شهید چمران اهواز تقدیر شد

(image)

در مراسم بزرگداشت مقام معلم برای اولین بار به این مناسبت در دانشگاه شهید چمران اهواز از چهار گروه آموزشی زبان انگلیسی، شیمی، علوم درمانگاهی و مکانیک به عنوان گروه آموزشی برتر تجلیل شد.
در مراسم روز معلم از ۴ گروه آموزشی برتر دانشگاه شهید چمران اهواز تقدیر شد

نود32 آپدیت ورژن 6

مرکز فیلم