در مجلس عزای شبانه دولت در فقره پرداخت یارانه چه گذشت؟

در مجلس عزای شبانه دولت در فقره پرداخت یارانه چه گذشت؟

حسین مطلبی فعال دانشجویی، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد، به مواضع متناقض دولت تدبیر و امید نسبت به حذف یارانه ثروتمندان واکنش نشان داد.

در مجلس عزای شبانه دولت در فقره پرداخت یارانه چه گذشت؟

(image)

حسین مطلبی فعال دانشجویی، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد، به مواضع متناقض دولت تدبیر و امید نسبت به حذف یارانه ثروتمندان واکنش نشان داد.
در مجلس عزای شبانه دولت در فقره پرداخت یارانه چه گذشت؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

تکنولوژی جدید