در صورت شانه خالی کردن مسئولان متولیِ ریزگردها، مجلس با تمام توان ورود می‌کند

در صورت شانه خالی کردن مسئولان متولیِ ریزگردها، مجلس با تمام توان ورود می‌کند

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس در حال رصد کردن اقدامات مسئولان برای جلوگیری از معضل ریزگردها است و چنانچه احساس کند که سازمان‌های متولی پاسخگو نیستند با تمام توان ورود خواهد کرد.

در صورت شانه خالی کردن مسئولان متولیِ ریزگردها، مجلس با تمام توان ورود می‌کند

(image)

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس در حال رصد کردن اقدامات مسئولان برای جلوگیری از معضل ریزگردها است و چنانچه احساس کند که سازمان‌های متولی پاسخگو نیستند با تمام توان ورود خواهد کرد.
در صورت شانه خالی کردن مسئولان متولیِ ریزگردها، مجلس با تمام توان ورود می‌کند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی