در دیدار پدر شهید مدافع حرم اهل سنت با رهبر انقلاب چه گذشت؟

در دیدار پدر شهید مدافع حرم اهل سنت با رهبر انقلاب چه گذشت؟

روایت رهبر انقلاب از دیدار اسماعیل ملازهی پدر شهید عمر ملازهی از شهرستان نیک شهر. شهید عمر ملازهی از هموطنان اهل تسنن بود که در مقابله با تکفیر به شهادت رسید.

در دیدار پدر شهید مدافع حرم اهل سنت با رهبر انقلاب چه گذشت؟

(image)

روایت رهبر انقلاب از دیدار اسماعیل ملازهی پدر شهید عمر ملازهی از شهرستان نیک شهر. شهید عمر ملازهی از هموطنان اهل تسنن بود که در مقابله با تکفیر به شهادت رسید.
در دیدار پدر شهید مدافع حرم اهل سنت با رهبر انقلاب چه گذشت؟

تلگرام

فانتزی