دریادار سیاری جان باختن سربازان ارتش در سانحه جاده‌ای را تسلیت گفت

دریادار سیاری جان باختن سربازان ارتش در سانحه جاده‌ای را تسلیت گفت

فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت جان باختن جمعی از سربازان نیروی زمینی در سانحه واژگونی اتوبوس، پیام تسلیتی را صادر کرد.

دریادار سیاری جان باختن سربازان ارتش در سانحه جاده‌ای را تسلیت گفت

(image)

فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت جان باختن جمعی از سربازان نیروی زمینی در سانحه واژگونی اتوبوس، پیام تسلیتی را صادر کرد.
دریادار سیاری جان باختن سربازان ارتش در سانحه جاده‌ای را تسلیت گفت

عکس های داغ جدید