درگیری فیزیکی نمایندگان حزب اردوغان با کردها در مجلس ترکیه

درگیری فیزیکی نمایندگان حزب اردوغان با کردها در مجلس ترکیه

سخنرانی یک نماینده عضو HDP در مجلس ترکیه و انتقاد وی از نیروهای امنیتی باعث شد تا درگیری‌های شدید فیزیکی میان نمایندگان رخ دهد.

درگیری فیزیکی نمایندگان حزب اردوغان با کردها در مجلس ترکیه

(image)

سخنرانی یک نماینده عضو HDP در مجلس ترکیه و انتقاد وی از نیروهای امنیتی باعث شد تا درگیری‌های شدید فیزیکی میان نمایندگان رخ دهد.
درگیری فیزیکی نمایندگان حزب اردوغان با کردها در مجلس ترکیه

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

گوشی موبایل