دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از ۲۵ سال»

دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از ۲۵ سال»

روزنامه‌های مختلف از جمله ایران، اعتماد و شهروند و مردم‌سالاری و آفتاب یزد و… با تیترهایی نظیر «تورم تک رقمی پس از ۲۵ سال» روی خبر مذکور مانور داده‌اند.

دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از ۲۵ سال»

(image)

روزنامه‌های مختلف از جمله ایران، اعتماد و شهروند و مردم‌سالاری و آفتاب یزد و… با تیترهایی نظیر «تورم تک رقمی پس از ۲۵ سال» روی خبر مذکور مانور داده‌اند.
دروغ بزرگ تک رقمی شدن نرخ تورم «پس از ۲۵ سال»

دانلود فیلم جدید