درمان رایگان بیماران محله هرندی در بیمارستان‌های تهران

درمان رایگان بیماران محله هرندی در بیمارستان‌های تهران

شهردار منطقه۱۲ با اشاره به امضای تفاهم نامه بین شهرداری و وزارت بهداشت گفت: براساس این تفاهم نامه بیماران محله هرندی می توانند با ارایه معرفی نامه در تمامی بیمارستان های شهر تهران مورد معاینه و درمان رایگان قرار گیرند.

درمان رایگان بیماران محله هرندی در بیمارستان‌های تهران

(image)

شهردار منطقه۱۲ با اشاره به امضای تفاهم نامه بین شهرداری و وزارت بهداشت گفت: براساس این تفاهم نامه بیماران محله هرندی می توانند با ارایه معرفی نامه در تمامی بیمارستان های شهر تهران مورد معاینه و درمان رایگان قرار گیرند.
درمان رایگان بیماران محله هرندی در بیمارستان‌های تهران

دانلود سریال و آهنگ