دردسر برای طرفداران اردوغان در اتریش

دردسر برای طرفداران اردوغان در اتریش

 سباستین کورتز وزیر خارجه اتریش در تماس تلفنی با محمد حسن گگوس سفیر ترکیه در وین اعلام کرد که در صورت تکرار تظاهرات هواداران رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه , می بایستی آنها اتریش را ترک کنند.

دردسر برای طرفداران اردوغان در اتریش

(image)

 سباستین کورتز وزیر خارجه اتریش در تماس تلفنی با محمد حسن گگوس سفیر ترکیه در وین اعلام کرد که در صورت تکرار تظاهرات هواداران رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه , می بایستی آنها اتریش را ترک کنند.
دردسر برای طرفداران اردوغان در اتریش

مرجع توریسم