درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد در مسابقات کشوری کشتی و جودو

کارشناس تربیت بدنی دانشگاه آزاد بجنورد گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات کشوری با کسب ۵ مدال رنگارنگ در کشتی و جودو افتخار آفرینی کردند.