دربی تبریز برنده نداشت

دربی تبریز برنده نداشت

روزدوم هفته دوم با دیدار تیم های گسترش فولاد و ماشین سازی آغاز شد که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دربی تبریز برنده نداشت

(image)

روزدوم هفته دوم با دیدار تیم های گسترش فولاد و ماشین سازی آغاز شد که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
دربی تبریز برنده نداشت

تکست آهنگ