دختر موتورسوار، جوان مرگ شد

دختر موتورسوار، جوان مرگ شد

دختر ۱۴ ساله‌ای که در جاده خدابنده- همدان موتورسواری می‌کرد در پی واژگونی موتورسیکلت، در دم جان سپرد.

دختر موتورسوار، جوان مرگ شد

(image)

دختر ۱۴ ساله‌ای که در جاده خدابنده- همدان موتورسواری می‌کرد در پی واژگونی موتورسیکلت، در دم جان سپرد.
دختر موتورسوار، جوان مرگ شد

دانلود سرا