دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با خانواده شهید مطهری دیدار کردند

دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با خانواده شهید مطهری دیدار کردند

دبیرکل ،‌دبیر اجرایی،جمعی از اعضای شورای مرکزی و اعضای حزب موتلفه اسلامی در سالروز شهادت آیت‌الله شهید مرتضی مطهری با خانواده آن شهید دیدار کردند.

دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با خانواده شهید مطهری دیدار کردند

(image)

دبیرکل ،‌دبیر اجرایی،جمعی از اعضای شورای مرکزی و اعضای حزب موتلفه اسلامی در سالروز شهادت آیت‌الله شهید مرتضی مطهری با خانواده آن شهید دیدار کردند.
دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با خانواده شهید مطهری دیدار کردند

آپدیت همیشگی نود 32

استخدام