دبیران کمیته‌های هفته‌ ملی کودک منصوب شدند

دبیران کمیته‌های هفته‌ ملی کودک منصوب شدند

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی احکامی جداگانه دبیران کمیته‌های مختلف برگزاری مراسم هفته‌ی ملی و روز جهانی کودک را منصوب کرد.

دبیران کمیته‌های هفته‌ ملی کودک منصوب شدند

(image)

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی احکامی جداگانه دبیران کمیته‌های مختلف برگزاری مراسم هفته‌ی ملی و روز جهانی کودک را منصوب کرد.
دبیران کمیته‌های هفته‌ ملی کودک منصوب شدند

آهنگ جدید