داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود شد

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود شد

داوود محمدی نماینده مردم قزوین به ریاست کمیسیون اصل نود انتخاب شد.

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود شد

(image)

داوود محمدی نماینده مردم قزوین به ریاست کمیسیون اصل نود انتخاب شد.
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود شد

خبر جدید