دانشگاه تبریز در حوزه علوم زندگی و زمین جزو دانشگاه‌‌های برتر کشور انتخاب شد

دانشگاه تبریز در حوزه علوم زندگی و زمین جزو دانشگاه‌‌های برتر کشور انتخاب شد

دانشگاه تبریز رتبه ششم دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه علوم زندگی و زمین را به خود اختصاص داد.

دانشگاه تبریز در حوزه علوم زندگی و زمین جزو دانشگاه‌‌های برتر کشور انتخاب شد

(image)

دانشگاه تبریز رتبه ششم دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه علوم زندگی و زمین را به خود اختصاص داد.
دانشگاه تبریز در حوزه علوم زندگی و زمین جزو دانشگاه‌‌های برتر کشور انتخاب شد

پامنا موبایل لپ تاپ