دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن تفاهم‌نامه امضا کردند

دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن تفاهم‌نامه امضا کردند

دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن به منظور شناسائی موثر و تجاری سازی طرح های نوآورانه و در جهت استحكام بخشی به مبانی اقتصاد مقاومتی تفاهم‌نامه امضا كردند.

دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن تفاهم‌نامه امضا کردند

(image)

دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن به منظور شناسائی موثر و تجاری سازی طرح های نوآورانه و در جهت استحكام بخشی به مبانی اقتصاد مقاومتی تفاهم‌نامه امضا كردند.
دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن تفاهم‌نامه امضا کردند

بک لینک رنک 4

اخبار دنیای دیجیتال