دانشگاه‌ها موظف‌اند آیین نامه‌های مربوط به حجاب و عفاف را عملی کنند

دانشگاه‌ها موظف‌اند آیین نامه‌های مربوط به حجاب و عفاف را عملی کنند

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های البرز با بیان اینکه دانشگاه‌ها موظف‌اند آیین‌نامه‌‌های مربوط به پوشش را در دانشگاه‌ها عملی کنند، گفت: دانشگاه‌ها با اجرایی کردن آیین‌ نامه‌های پوشش آقایان و خانم‌ها باید بستری مناسب برای رشد علمی، اخلاقی و تربیتی را فراهم کنند.

دانشگاه‌ها موظف‌اند آیین نامه‌های مربوط به حجاب و عفاف را عملی کنند

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های البرز با بیان اینکه دانشگاه‌ها موظف‌اند آیین‌نامه‌‌های مربوط به پوشش را در دانشگاه‌ها عملی کنند، گفت: دانشگاه‌ها با اجرایی کردن آیین‌ نامه‌های پوشش آقایان و خانم‌ها باید بستری مناسب برای رشد علمی، اخلاقی و تربیتی را فراهم کنند.
دانشگاه‌ها موظف‌اند آیین نامه‌های مربوط به حجاب و عفاف را عملی کنند

آپدیت نود 32 ورژن 8

خرم خبر