دانشجوی زائر سرزمین های نور زیارت عاشورا را در کنار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی اهواز قرائت کردند

دانشجوی زائر سرزمین های نور زیارت عاشورا را در کنار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی اهواز قرائت کردند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: اردوی راهیان نور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه و قرائت زیارت عاشورا برگزار شد.

دانشجوی زائر سرزمین های نور زیارت عاشورا را در کنار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی اهواز قرائت کردند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: اردوی راهیان نور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با حضور در یادمان شهدای گمنام دانشگاه و قرائت زیارت عاشورا برگزار شد.
دانشجوی زائر سرزمین های نور زیارت عاشورا را در کنار یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی اهواز قرائت کردند

بک لینک