دانشجویان با موضع‌گیری در قبال حوادث کشمیر جای خالی وزارت خارجه را پر می‌کنند

دانشجویان با موضع‌گیری در قبال حوادث کشمیر جای خالی وزارت خارجه را پر می‌کنند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: خواهشمندیم که وزارت خارجه در بحث کشمیر خود را کنار کشیده و اجازه دهد امت حزب الله و تشکل‌های دانشجویی در این بحث وارد شوند.

دانشجویان با موضع‌گیری در قبال حوادث کشمیر جای خالی وزارت خارجه را پر می‌کنند

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: خواهشمندیم که وزارت خارجه در بحث کشمیر خود را کنار کشیده و اجازه دهد امت حزب الله و تشکل‌های دانشجویی در این بحث وارد شوند.
دانشجویان با موضع‌گیری در قبال حوادث کشمیر جای خالی وزارت خارجه را پر می‌کنند

ورزشی