داعش پشت مرزهای ایران/ چرا روحانی بودجه امنیت مردم را کم می‌کند؟

داعش پشت مرزهای ایران/ چرا روحانی بودجه امنیت مردم را کم می‌کند؟

دولت لایحه اصلاح بودجه را با حذف ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات حوزه دفاعی کشور به مجلس فرستاد. تضعیف مالی نیروهای مسلح، امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کند.

داعش پشت مرزهای ایران/ چرا روحانی بودجه امنیت مردم را کم می‌کند؟

(image)

دولت لایحه اصلاح بودجه را با حذف ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات حوزه دفاعی کشور به مجلس فرستاد. تضعیف مالی نیروهای مسلح، امنیت و ثبات کشور را تهدید می‌کند.
داعش پشت مرزهای ایران/ چرا روحانی بودجه امنیت مردم را کم می‌کند؟

روزنامه ایران