خودسوزی جوان ایرانی در کمپ مهاجران استرالیا منجر به مرگش شد

خودسوزی جوان ایرانی در کمپ مهاجران استرالیا منجر به مرگش شد

یک جوان ایران که ۲ روز پیش در اعتراض به برخورد غیرانسانی مقامات استرالیا با پناهجویان، خود را به آتش کشیده بود درگذشت.

خودسوزی جوان ایرانی در کمپ مهاجران استرالیا منجر به مرگش شد

(image)

یک جوان ایران که ۲ روز پیش در اعتراض به برخورد غیرانسانی مقامات استرالیا با پناهجویان، خود را به آتش کشیده بود درگذشت.
خودسوزی جوان ایرانی در کمپ مهاجران استرالیا منجر به مرگش شد

لایسنس نود 32 ورژن 5

دانلود موزیک