خلعتی برای خورشید دل ها در شبکه افق

خلعتی برای خورشید دل ها در شبکه افق

«خلعت خورشید» مستندی درباره دوخت روپوشی برای مضجع شریف امام حسین(ع) و ارسال آن به کربلا، دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به روی آنتن شبکه افق می رود.

خلعتی برای خورشید دل ها در شبکه افق

(image)

«خلعت خورشید» مستندی درباره دوخت روپوشی برای مضجع شریف امام حسین(ع) و ارسال آن به کربلا، دوشنبه ۲۰ اردیبهشت به روی آنتن شبکه افق می رود.
خلعتی برای خورشید دل ها در شبکه افق

خرید بک لینک

اسکای نیوز