خطیب‌جمعه این هفته تهران مشخص شد

خطیب‌جمعه این هفته تهران مشخص شد

نماز جمعه عبادی_سیاسی این هفته تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

خطیب‌جمعه این هفته تهران مشخص شد

(image)

نماز جمعه عبادی_سیاسی این هفته تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.
خطیب‌جمعه این هفته تهران مشخص شد

میهن دانلود