خطوط هوایی بریتانیا همه پروازهای ترکیه را لغو کرد

خطوط هوایی بریتانیا همه پروازهای ترکیه را لغو کرد

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرد، کلیه پروازهای خود از ترکیه و به مقصد این کشور طی امروز شنبه را لغو کرده است.

خطوط هوایی بریتانیا همه پروازهای ترکیه را لغو کرد

(image)

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز اعلام کرد، کلیه پروازهای خود از ترکیه و به مقصد این کشور طی امروز شنبه را لغو کرده است.
خطوط هوایی بریتانیا همه پروازهای ترکیه را لغو کرد

عرفان دینی