خسارت معنوى حقوق های نجومی به مراتب بیش ازخسارت مادى است

خسارت معنوى حقوق های نجومی به مراتب بیش ازخسارت مادى است

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در نظام اسلامی که امام (ره) و رهبری در کمال ساده زیستی زندگی می کنند، این پرداخت های نجومی به برخی از مدیران منفعت طلب و دنیاگرا به حیثیت نظام اسلامی ضربه زده است. …

خسارت معنوى حقوق های نجومی به مراتب بیش ازخسارت مادى است

(image)

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در نظام اسلامی که امام (ره) و رهبری در کمال ساده زیستی زندگی می کنند، این پرداخت های نجومی به برخی از مدیران منفعت طلب و دنیاگرا به حیثیت نظام اسلامی ضربه زده است. …
خسارت معنوى حقوق های نجومی به مراتب بیش ازخسارت مادى است

بک لینک قوی

استخدام آموزش و پرورش