خریداران ارز پس از انتخابات، فروشنده شدند/ بازار تا پایان سال نوسان جدی ندارد

رئیس انجمن سکه و صراف استان تهران با اشاره به خرید ارز توسط فعالان بازار ارز در قبل از برگزاری انتخابات، گفت: بعد از مشخص شدن نتایج آن و وجود آرامش در کشور، خریداران هفته گذشته ارز فروشنده شدند.