خدمات‌دهی ۶۰۰ پیک موتوری سبز در هسته مرکزی پایتخت؛ به زودی

خدمات‌دهی ۶۰۰ پیک موتوری سبز در هسته مرکزی پایتخت؛ به زودی

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از اجرای طرح پیک موتوری سبز در هسته مرکزی پایتخت خبر داد و گفت: به زودی ۶۰۰ پیک موتوری سبز در منطقه ۱۲مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

خدمات‌دهی ۶۰۰ پیک موتوری سبز در هسته مرکزی پایتخت؛ به زودی

(image)

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از اجرای طرح پیک موتوری سبز در هسته مرکزی پایتخت خبر داد و گفت: به زودی ۶۰۰ پیک موتوری سبز در منطقه ۱۲مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
خدمات‌دهی ۶۰۰ پیک موتوری سبز در هسته مرکزی پایتخت؛ به زودی

ganool review