خداحافظی رسمی سرافراز با صدا و سیما

خداحافظی رسمی سرافراز با صدا و سیما

بر اساس گزارش برخی سایتهای خبری، محمد سرافراز با کارمندان دفترش رسماً خداحافظی کرد و ساختمان شیشه‌ای جام جم را ترک کرد اما هنوز جانشین رئیس سازمان صداوسیما به جام جم نیامده است.

خداحافظی رسمی سرافراز با صدا و سیما

(image)

بر اساس گزارش برخی سایتهای خبری، محمد سرافراز با کارمندان دفترش رسماً خداحافظی کرد و ساختمان شیشه‌ای جام جم را ترک کرد اما هنوز جانشین رئیس سازمان صداوسیما به جام جم نیامده است.
خداحافظی رسمی سرافراز با صدا و سیما

فروش بک لینک

موزیک سرا