خبرهایی کوتاه از تیم ملی جودو

نمایندگان وزن ۱۰۰ و ۸۱ کیلوگرم تیم ملی جودو، برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ راهی گرجستان شدند.