خانه‌های ۱۵ ساله مشمول وام ۱۶۰ میلیونی مسکن شدند

بانک مسکن در بخشنامه‌ای دستورالعمل