خاطره تلخ ۹۰‌هزار نفره پرسپولیس

خاطره تلخ ۹۰‌هزار نفره پرسپولیس

پرسپولیسی ها در حالی روز دوشنبه در استادیوم آزادی به مصاف فولاد خواهند رفت که از آخرین بازی شان در آن خاطره تلخی در ذهن دارند.

خاطره تلخ ۹۰‌هزار نفره پرسپولیس

(image)

پرسپولیسی ها در حالی روز دوشنبه در استادیوم آزادی به مصاف فولاد خواهند رفت که از آخرین بازی شان در آن خاطره تلخی در ذهن دارند.
خاطره تلخ ۹۰‌هزار نفره پرسپولیس

مدرسه