خاطرات شهید نریمان همتی در «مسافر سرآسیاب» منتشر شد

خاطرات شهید نریمان همتی در «مسافر سرآسیاب» منتشر شد

«مسافر سرآسیاب» روایت‌هایی از حیات و شهادت نریمان همتی به قلم داوود خدایی، توسط انتشارات صریر و به اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی منتشر شد.

خاطرات شهید نریمان همتی در «مسافر سرآسیاب» منتشر شد

(image)

«مسافر سرآسیاب» روایت‌هایی از حیات و شهادت نریمان همتی به قلم داوود خدایی، توسط انتشارات صریر و به اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی منتشر شد.
خاطرات شهید نریمان همتی در «مسافر سرآسیاب» منتشر شد

لردگان