حمید نیلی دبیر جشنواره‌ تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شد

حمید نیلی دبیر جشنواره‌ تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شد

حمید نیلی به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد منصوب شد.

حمید نیلی دبیر جشنواره‌ تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شد

(image)

حمید نیلی به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد منصوب شد.
حمید نیلی دبیر جشنواره‌ تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شد

خرید بک لینک رنک 8

اتوبیوگرافی