حمله وحشتناک هواداران به بازیکنان استقلال+عکس

حمله وحشتناک هواداران به بازیکنان استقلال+عکس

در پایان بازی استقلال برابر خونه به خونه اتفاق عجیبی افتاد که می‌توانست دردسر بزرگی برای آبی‌های تهرانی ایجاد کند.

حمله وحشتناک هواداران به بازیکنان استقلال+عکس

(image)

در پایان بازی استقلال برابر خونه به خونه اتفاق عجیبی افتاد که می‌توانست دردسر بزرگی برای آبی‌های تهرانی ایجاد کند.
حمله وحشتناک هواداران به بازیکنان استقلال+عکس

کتابخانه فرهنگ