حمله نیروهای دموکراتیک سوریه به داعش ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

حمله نیروهای دموکراتیک سوریه به داعش ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

سازمان ملل اعلام کرد که حمله گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه به منبج واقع در حومه شمالی حلب در سوریه ۲۰ هزار نفر را آواره کرده است.

حمله نیروهای دموکراتیک سوریه به داعش ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

(image)

سازمان ملل اعلام کرد که حمله گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه به منبج واقع در حومه شمالی حلب در سوریه ۲۰ هزار نفر را آواره کرده است.
حمله نیروهای دموکراتیک سوریه به داعش ۲۰ هزار نفر را آواره کرد

bluray movie download