حمله تروریستی داعش به «بهارستان» فیلم سینمایی می‌شود

حمله تروریستی داعش به «بهارستان» فیلم سینمایی می‌شود
هادی حاجتمند با بیان اینکه باید اتفاقات مهم را به سرعت ثبت و روایت کرد، از شروع نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «بهارستان» درباره حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حمله تروریستی داعش به «بهارستان» فیلم سینمایی می‌شود

هادی حاجتمند با بیان اینکه باید اتفاقات مهم را به سرعت ثبت و روایت کرد، از شروع نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی «بهارستان» درباره حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حمله تروریستی داعش به «بهارستان» فیلم سینمایی می‌شود