حملات رسانه‌های امریکایی به ایران و طرح ادعای هک‌کردن بانک‌ها و سد نیویورک

حملات رسانه‌های امریکایی به ایران و طرح ادعای هک‌کردن بانک‌ها و سد نیویورک

دولت اوباما به طرح ادعاهایی در زمینه تلاش هکرهای ایرانی برای نفوذ به چند بانک و سیستم مدیریت سدنیویورک پرداخته و هفت ایرانی را به همین دلیل متهم کرده است.

حملات رسانه‌های امریکایی به ایران و طرح ادعای هک‌کردن بانک‌ها و سد نیویورک

(image)

دولت اوباما به طرح ادعاهایی در زمینه تلاش هکرهای ایرانی برای نفوذ به چند بانک و سیستم مدیریت سدنیویورک پرداخته و هفت ایرانی را به همین دلیل متهم کرده است.
حملات رسانه‌های امریکایی به ایران و طرح ادعای هک‌کردن بانک‌ها و سد نیویورک

دانلود آهنگ جدید

پرشین موزیک