حمایت وزارت خارجه آمریکا از کلینتون با مخفی نگاه داشتن اسناد رسواکننده

حمایت وزارت خارجه آمریکا از کلینتون با مخفی نگاه داشتن اسناد رسواکننده

وزارت خارجه آمریکا انتشار اطلاعات افشاگرانه در خصوص نقش هیلاری کلینتون در انعقاد توافق تجاری نه‌چندان سودمند با کشورهای خارجی را به جای ۱۱۱ روز در ۴۸۹ روز بررسی می‌کند و این یعنی منتشر نشدن این اطلاعات تا پایان رقابت‌های ریاست‌جمهوری.

حمایت وزارت خارجه آمریکا از کلینتون با مخفی نگاه داشتن اسناد رسواکننده

(image)

وزارت خارجه آمریکا انتشار اطلاعات افشاگرانه در خصوص نقش هیلاری کلینتون در انعقاد توافق تجاری نه‌چندان سودمند با کشورهای خارجی را به جای ۱۱۱ روز در ۴۸۹ روز بررسی می‌کند و این یعنی منتشر نشدن این اطلاعات تا پایان رقابت‌های ریاست‌جمهوری.
حمایت وزارت خارجه آمریکا از کلینتون با مخفی نگاه داشتن اسناد رسواکننده

بازی