حمایت مالی شورای نظارت از مقالات و پژوهش‌های حوزه تلویزیون

حمایت مالی شورای نظارت از مقالات و پژوهش‌های حوزه تلویزیون

مدیر روابط عمومی شورای نظارت بر سازمان صداوسیما از حمایت مالی این شورا از مقالات و پژوهش‌های حوزه تلویزیون خبر داد.

حمایت مالی شورای نظارت از مقالات و پژوهش‌های حوزه تلویزیون

(image)

مدیر روابط عمومی شورای نظارت بر سازمان صداوسیما از حمایت مالی این شورا از مقالات و پژوهش‌های حوزه تلویزیون خبر داد.
حمایت مالی شورای نظارت از مقالات و پژوهش‌های حوزه تلویزیون

لایسنس نود 32 ورژن 7

wolrd press news