حمایت اشتاین‌مایر از فروش قایق‌های گشت‌زنی به عربستان

حمایت اشتاین‌مایر از فروش قایق‌های گشت‌زنی به عربستان

وزیر خارجه آلمان بر لزوم توسعه روابط با عربستان سعودی تاکید کرده و از صادرات بحث برانگیز قایق‌های گشت زنی به این کشور حمایت کرد.

حمایت اشتاین‌مایر از فروش قایق‌های گشت‌زنی به عربستان

(image)

وزیر خارجه آلمان بر لزوم توسعه روابط با عربستان سعودی تاکید کرده و از صادرات بحث برانگیز قایق‌های گشت زنی به این کشور حمایت کرد.
حمایت اشتاین‌مایر از فروش قایق‌های گشت‌زنی به عربستان

آپدیت نود 32 به روز

اخبار دنیای دیجیتال